• Plasmatreatment and systems

  Plasma reinigen


  Wat is plasma reiniging

  Plasmareiniging heeft belangrijke voordelen in vergelijking met nat chemische reiniging en zal bedrijven die hierin investeren een leidende marktpositie geven.
  Plasmareiniging levert een superschoon oppervlak waarbij de organische verontreinigingen door het plasma efficiënt worden verwijderd.

  Niet-efficiënte nat chemische reinigingsprocedures geven aanleiding tot hogere kosten en lagere rendementen. In sommige gevallen is zelfs een langdurige reiniging enkel in staat om minimale hoeveelheden organisch materiaal te verwijderen. Nieuwe richtlijnen zullen in de toekomst het gebruik van milieu onvriendelijke chemicaliën meer en meer beperken (bv. trichloorethyleen).

  Werking

  Ultraviolet licht
  Het ultraviolet licht in het plasma is heel efficiënt bij het verbreken van de meeste organische verbindingen (zoals olie en vet) aan het verontreinigde oppervlak.

  Zuurstofionen in plasma
  Een tweede reinigingseffect ontstaat door de energierijke zuurstofionen in het plasma. Deze ionen reageren met de organische verontreinigingen en vormen hoofdzakelijk water (H2O) en koolstofdioxide (CO2), die continu worden afgevoerd door de vacuümpomp.

  Plasmareiniging van geoxideerd materiaal
  Indien het oppervlak uit geoxideerd materiaal zoals zilver of koper bestaat, wordt zuurstof vervangen door een inert gas zoals argon of helium. De plasma geactiveerde atomen zorgen nu voor een moleculaire zandstraal die de organische verontreinigingen verbreekt. 
  Ook hier worden de verontreinigingen verdampt en via de vacuümpomp afgevoerd tijdens het proces.
  Contaminated surface

  Verontreinigd oppervlak

  Cleaning

  Werking plasmareiniging

  Cleaned surface

  Het gereinigde oppervlak

  Resultaat

  • ultra schoon oppervlak
  • het oppervlak is beter te bevochtigen
  • de schuif- en treksterkte wordt 2 tot 10 keer hoger
  • een betere hechting (bij verlijmen of solderen) van polymeren, glas, metalen en keramische materialen

  Voordelen

  • vervangt meer en meer de traditionele manieren van reinigen (solventen of vloeistoffen op waterbasis)
  • beperkt de schade aan het milieu